Dự Án Thiết Kế

TRUNG TÂM SPA (ĐÀ LẠT)

TRUNG TÂM SPA (ĐÀ LẠT)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Đà Lạt

Thời gian: 2019

 

BIỆT THỰ 112 (THỦ ĐỨC)

BIỆT THỰ 112 (THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Q. Thủ Đức

Thời gian: 2019

 

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,

                            Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
Thiết kế: 2018

BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,
                            Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, TP. HCM

KTS chủ trì: Hoàng Văn Nguyện
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Thái Hòa
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 269 (Nhà phố Quận 2)

Thiết kế nhà phố 269 (Nhà phố Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 268 (Nhà phố Tân Bình)

Thiết kế nhà phố 268 (Nhà phố Tân Bình)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 267 (Nhà phố Tân Phú)

Thiết kế nhà phố 267 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 266 (Nhà phố Tân Phú)

Thiết kế nhà phố 266 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018
Thiết kế nhà phố 265 (Nhà phố Quận 7)

Thiết kế nhà phố 265 (Nhà phố Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
KTS chủ trì: VP KGĐ Tân Bình
Thiết kế: 2018