Tiến Độ Thi Công

Biệt Thự Quận 2 (Anh Cường)

Biệt Thự Quận 2 (Anh Cường)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Saigon Mystery Villas, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Khởi công: 2020

Biệt Thự Quận 2 (Chị Thảo)

Biệt Thự Quận 2 (Chị Thảo)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Saigon Mystery Villas, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
Khởi công: 2020

Nhà Phố Quận 2 (Chú Hải)

Nhà Phố Quận 2 (Chú Hải)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP.HCM
Khởi công: 2020

Văn Phòng Quận Bình Thạnh (Chị Nguyễn Thị Hoa Hiên)

Văn Phòng Quận Bình Thạnh (Chị Nguyễn Thị Hoa Hiên)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: đường Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Khởi công: 2019

Nhà Phố Quận Thủ Đức (chị Lan Hương)

Nhà Phố Quận Thủ Đức (chị Lan Hương)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức
Khởi công: 2019

Nhà Phố Quận 2

Nhà Phố Quận 2

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Khu dân cư Thủ Thiêm - Quận 2
Khởi công: 2019

Biệt Thự Thủ Đức

Biệt Thự Thủ Đức

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Thủ Đức
Khởi công: 2019

Biệt Thự Nhà Bè

Biệt Thự Nhà Bè

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Nhà Bè
Khởi công: 2019

Nhà Phố Quận Bình Thạnh

Nhà Phố Quận Bình Thạnh

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đường D5, Quận Bình Thạnh
Khởi công: 2019