Nhân sự

Thái Ngọc Thắm

Thái Ngọc Thắm

Giám đốc Văn Phòng KHÔNG GIAN ĐẸP Quận 2

Lê Đức Toàn

Lê Đức Toàn

Phó Giám Đốc Văn Phòng KHÔNG GIAN ĐẸP Quận 2

Võ Thanh Nhật Vĩ Vương

Võ Thanh Nhật Vĩ Vương

Quản Lý Kỹ Thuật Văn Phòng KHÔNG GIAN ĐẸP Quận 2

Mai Quốc Việt

Mai Quốc Việt

Quản Lý Thi Công

Trương Lê Trung Tín

Trương Lê Trung Tín

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Trần Vương Anh

Trần Vương Anh

Kiến Trúc Sư Chủ Trì

Mai Văn Anh

Mai Văn Anh

Kiến Trúc Sư

Đặng Duy Anh

Đặng Duy Anh

Kiến Trúc Sư Nội Thất

Phạm Nhất Nguyên

Phạm Nhất Nguyên

Kiến Trúc Sư Nội Thất