Công Trình Hoàn Thành

Căn hộ 05 (Quận 2)

Căn hộ 05 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Vista Verde
Hoàn thành: 2019

NHÀ PHỐ 45 (LAKEVIEW QUẬN 2)

NHÀ PHỐ 45 (LAKEVIEW QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Lakeview Quận 2, TP HCM
Hoàn thành: 2019