Dự Án Thiết Kế

NHÀ PHỐ 312 (QUẬN 9)

NHÀ PHỐ 312 (QUẬN 9)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 9

Thời gian: 2019

THIẾT KẾ CĂN HỘ (PENT-HOUSE QUẬN 2)

THIẾT KẾ CĂN HỘ (PENT-HOUSE QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Vista Verde, Quận 2

Thiết kế: 2019

 

NHÀ PHỐ 311 (QUẬN 2)

NHÀ PHỐ 311 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 310 (QUẬN 9)

NHÀ PHỐ 310 (QUẬN 9)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 9

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 307 (BÌNH DƯƠNG)

NHÀ PHỐ 307 (BÌNH DƯƠNG)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Dương

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 306 (QUẬN 2)

NHÀ PHỐ 306 (QUẬN 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 2

Thời gian: 2019

NHÀ PHỐ 305 (QUẬN THỦ ĐỨC)

NHÀ PHỐ 305 (QUẬN THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức

Thời gian: 2019

 

BIỆT THỰ 218 (BÌNH DƯƠNG)

BIỆT THỰ 218 (BÌNH DƯƠNG)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Chánh

Thời gian: 2019

 

THIẾT KẾ CỬA HÀNG TRÀ SỮA (QUẬN BÌNH THẠNH)

THIẾT KẾ CỬA HÀNG TRÀ SỮA (QUẬN BÌNH THẠNH)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh, TP HCM
Thiết kế: 2019