Nhà phố 41 (Nhà Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận 6, Tp Hồ Chí Minh
Hoàn thành:
2019

Dự án cùng nhóm