Thiết kế căn hộ 27 (Quận 10)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Dự án Hà Đô Centrosa Garden Quận 10, TP. HCM

Thiết kế: 2019

Dự án cùng nhóm