Phòng Thiết Kế 4

Tạ Nguyễn Huy Vinh

Tạ Nguyễn Huy Vinh

Trưởng xưởng - Kiến Trúc Sư 

Lê Văn Ninh

Lê Văn Ninh

Họa Viên Kiến Trúc

Trần Duy An

Trần Duy An

Kiến Trúc Sư
Dương Thị Ngọc Ty

Dương Thị Ngọc Ty

Kiến Trúc Sư

Nguyễn Trí Cường

Nguyễn Trí Cường

Kiến Trúc Sư