Phòng Thiết Kế 1

Võ Hoàng Minh Chung

Võ Hoàng Minh Chung

Trưởng xưởng - Kiến trúc sư

Võ Thị Thanh Thảo

Võ Thị Thanh Thảo

Họa viên

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Họa viên

Phan Minh Vương

Phan Minh Vương

Kiến trúc sư