Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 229 (Nhà phố Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế nội thất: Phùng Triệu Minh Thư
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 228 (Nhà phố Tân Bình)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Thi công: XN Thi Công Số 05
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế nội thất: Phùng Triệu Minh Thư
Hoàn thiện: Nội Thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2017
Hoàn thành: 2018

Thiết kế nhà phố 227 (Nhà phố Quận 7)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Lại Trọng Mạnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 226 (Nhà phố Nha Trang)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Nha Trang
KTS chủ trì: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 225 (Nhà phố Quận 9)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 224 (Nhà phố Quận 11)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thi công: XN Thi Công Số 02
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 223 (Nhà phố Hóc Môn)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Huyện Hóc Môn, TP. HCM
KTS chủ trì: Trương Thái Vũ
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 222 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, TP. HCM
KTS chủ trì: Trần Tuấn Hùng
Thiết kế nội thất: Hoàng Văn Nguyện
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 221 (Nhà phố Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP. HCM
KTS chủ trì: Trần Tuấn Hùng
Thiết kế nội thất: Trương Thái Vũ
Thiết kế: 2017