Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 238 (Nhà Quận 6)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Hado Centrosa Garden, Quận 6
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 237 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Lakeview, Quận 2, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 236 (Nhà Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: TP. Vũng Tàu
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 235 (Nhà phố Quận 7)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 234 (Nhà Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 233 (Nhà phố Bình Tân)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 232 (Nhà phố Quận 4)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An - Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 231 (Nhà phố Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 230 (Nhà phố Tân Bình)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Thi công: XN Thi Công Số 05
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế nội thất: Lại Trọng Mạnh
Hoàn thiện: Nội Thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2017
Hoàn thành: 2018