Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 256 (Nhà phố Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An - Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 255 (Nhà phố Nhà Bè)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Nhà Bè, Tp.HCM
KTS chủ trì: Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 254 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Thi công: Xí Nghiệp TC số 02
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 253 (Nhà Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, Tp. HCM
Thi công: XN Thi Công Số 05
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 252 (Nhà quận 6)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 6, Tp. HCM
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 251 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Thạnh, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 250 (Nhà Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Thạnh, Tp. HCM
KTS chủ trì: Lê Văn Nam - Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thi công: Xí nghiệp thi công 02
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 249 (Nhà Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì: Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: Lưu Xuân Văn
Thi công: Xí nghiệp thi công 02
Thiết kế: 2018

Thiết kế nhà phố 248 (Nhà Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thi công: Xí nghiệp thi công 02
Hoàn thiện: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2018