Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 31 (Nhà KonTum)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Kontum
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 2
Hoàn thành: 2013

Thiết kế nhà phố 30 (Nhà Quận 7)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 7
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 2
Hoàn thành: 2014

Thiết kế nhà phố 29 (Nhà Bình Tân)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Q.Bình Tân
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Hoàn thành: 2013

Thiết kế nhà phố 28 (Nhà Quận 11)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 11
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2013

Thiết kế nhà phố 22 (Nhà Bình Tân)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Q.Bình Tân
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Trần Cao Thắng
Hoàn thành: 2013

Thiết kế nhà phố 21 (Nhà Tân Bình)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Q.Tân Bình
KTS chủ trì:
Trần Tuấn Hùng
Thiết kế nội thất: Trần Cao Thắng
Hoàn thành: 2013

Thiết kế nhà phố 19 (Nhà Bình Thạnh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Q.Bình Thạnh
KTS chủ trì:
Trần Tuấn Hùng
Thiết kế nội thất: Trần Cao Thắng
Hoàn thành: 2013

Thiết kế nhà phố 15

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 3
Hoàn thành: 2013

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 276 (QUẬN THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, TP. HCM
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2018