Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 130 (Nhà quận 10)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 10
KTS chủ trì:
Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Hoàng Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 129 (Nhà Phú Quốc)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Phú Quốc
KTS chủ trì:
Tạ Nguyễn Huy Vinh
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 127 (Nhà Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 126 (Nhà quận 9)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 125 (Nhà quận 1)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 124 (Nhà Long An)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Tỉnh Long An
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 123 (Nhà Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Tp Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 123 (Nhà Quận 8)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 122 (Nhà phố sắc màu Bình Tân)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Bình Tân
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Hoàn thành: 2015