Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 123 (Nhà Quận 8)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 122 (Nhà phố sắc màu Bình Tân)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Bình Tân
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Ngọc Nữ
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 121 (Nhà phố bán cổ điển Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Tỉnh Đồng Nai
KTS chủ trì:
Trần Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 120 (Nhà phố hiện đại Quận 6)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 6
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Hồ Công Hà
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 119 (Nhà phố hiện đại Phú Nhuận)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Phú Nhuận
Thiết kế nội thất:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 118 (Nhà cải tạo Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Gò Vấp
Thiết kế nội thất:
Xưởng thiết kế số 02
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 117 (cải tạo nội thất)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2
Thiết kế nội thất
Xưởng thiết kế số 03
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 116 (Nhà Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Tỉnh Bình Dương
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế nhà phố 115 (Thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Thành phố Biên Hòa ,tỉnh Đồng nai
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Nguyễn Thị Khánh An
Hoàn thành: 2015