Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 220 (Nhà phố Quận 9)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 219 (Nhà phố Bình Tân)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, TP. HCM
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 218 (Nhà phố Bình Chánh)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, TP.HCM
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 217 (Nhà phố Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 216 (Nhà phố Quận 9)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Lê Văn Nam - Lê Anh Phương
Thiết kế nội thất: Nguyễn Ngọc Hạnh
Thi công: XN Thi Công Số 03
Thiết kế: 2017

Thiết kế văn phòng 215 (VP Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP.HCM
KTS chủ trì: Hoàng Văn Nguyện
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 214 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, TP. HCM
KTS chủ trì: Trần Tuấn Hùng
Thiết kế nội thất: Trương Thái Vũ
Thi công: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 213 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 212 (Nhà phố Long An)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Long An
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thi công: XN Thi Công Số 02
Thiết kế: 2017