Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

Thiết kế nhà phố 213 (Nhà phố Tân Phú)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 212 (Nhà phố Long An)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Long An
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thi công: XN Thi Công Số 02
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 211 (Nhà Bình Chánh)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Chánh
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế: 2015

Thiết kế nhà phố 210 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 209 (Nhà Quận 3)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Thanh Nhật Vĩ Vương
Thiết kế nội thất: Đoàn Thị Phương Quỳnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 208 (Nhà Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 207 (Nhà Quận 10)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Đàm Hà Khánh - Nguyễn Hữu Thọ
Thi công: XN Thi Công Số 03
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 206 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất: Phùng Triệu Minh Thư
Thiết kế: 2017

Thiết kế nhà phố 205 (Nhà phố Quận 11)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thi công: XN Thi Công Số 04
Thiết kế: 2017