THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 280 (BÌNH CHÁNH)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Bình Chánh - TP. HCM

Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm