Thiết kế nhà phố 257 (Nhà Kiên Giang)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Kiên Giang
KTS chủ trì:
Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất:
VP KGĐ Tân Phú
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm