Thiết kế nhà phố 253 (Nhà Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 6, Tp. HCM
Thi công:
XN Thi công số 05
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm