Thiết kế nhà phố 249 (Nhà Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Thi công:
Xí nghiệp thi công 02
Địa điểm xây dựng:
Tân Phú, Tp. HCM
KTS chủ trì:
Trần Văn Ánh
Thiết kế nội thất:
Lưu Xuân Văn
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm