NHÀ PHỐ 284 (QUẬN THỦ ĐỨC)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận Thủ Đức, TP. HCM
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm