NHÀ PHỐ 283 (TÂN PHÚ)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận Tân Phú, TP. HCM
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm