NHÀ PHỐ 281 (QUẬN 8)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
Quận 8, TP. HCM
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm