Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Nhà phố

NHÀ PHỐ 293 (QUẬN 7)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 7

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 293 (QUẬN TÂN PHÚ)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 292 (ĐỒNG NAI)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Long Khánh - Đồng Nai

Thời gian: 2019

 

NHÀ PHỐ 291 (TÂN BÌNH)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Phú,

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Q. Tân Bình

Thời gian: 2018

NHÀ PHỐ 290 (PHAN THIẾT)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Phan Thiết
Thiết kế: 2018

NHÀ PHỐ 289 (BÌNH CHÁNH)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Bình Chánh
Thiết kế: 2018

NHÀ PHỐ 288 (HÓC MÔN)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Hóc Môn
Thiết kế: 2018

NHÀ PHỐ 287 (QUẬN 12)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 12
Thiết kế: 2018

NHÀ PHỐ 286 (PHÚ YÊN)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Phú Yên
Thiết kế: 2018