Thiết kế công trình công cộng 22 (Trung tâm hội nghị tiệc cưới Phú Yên)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Phú Yên
Thiết kế:
2017

Dự án cùng nhóm