Thiết kế công trình công cộng 21 (Văn phòng Quận Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Gò Vấp, TP.HCM
Thiết kế:
2017

Dự án cùng nhóm