Thiết kế công trình công cộng 19 (Tiệm cà phê kết hợp cửa hàng xe đạp)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Hoàn thành:

2015

Dự án cùng nhóm