Thiết kế công trình 23 (Showroom Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Thi công:
Xí nghiệp thi công 02
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm