Thiết kế căn hộ 28 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Vista Verde, Quận 2

Thiết kế: 2019

Dự án cùng nhóm