Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế: 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: 
KDC Đảo Kim Cương, Quận 2, Tp.HCM
Thiết kế:
2018


Dự án cùng nhóm