Thiết kế căn hộ 24 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm