Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Thiết kế căn hộ 23 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế nội thất:
Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm