Thiết kế căn hộ 23 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm