Thiết kế căn hộ 22 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
KDC Hado Centrosa Garden, Quận 6
Thiết kế:
2017

Dự án cùng nhóm