Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

 Căn hộ

Thiết kế căn hộ 26 (Quận 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 24 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế nội thất: Phan Minh Vương
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 23 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 6, Tp. HCM
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế nội thất: Hoàng Nguyễn Minh Bảo
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 22 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Hado Centrosa Garden, Quận 6
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Lê Anh Phương
Thiết kế: 2017

Thiết kế căn hộ 21 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Trần Văn Ánh
Thiết kế: 2017

Thiết kế căn hộ 20 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì: Lại Trọng Mạnh
Thiết kế: 2017

Thiết kế căn hộ 19

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Thiết kế nội thất: Nguyễn Khánh An
Hoàn thành: 2016

Thiết kế căn hộ 18 (Căn hộ Thủ Đức)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
KTS chủ trì:
Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Hoàn thành: 2016