Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Căn hộ

Thiết kế căn hộ 27 (Quận 10)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

                            Văn Phòng KGĐ Tân Bình
Địa điểm xây dựng: Dự án Hà Đô Centrosa Garden Quận 10, TP. HCM
Thiết kế: 2019

Thiết kế căn hộ 26 (Quận 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 25 (Quận 2)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: KDC Đảo Kim Cương, Quận 2
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 24 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 23 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 6, Tp. HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế căn hộ 22 (Quận 6)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: KDC Hado Centrosa Garden, Quận 6
Thiết kế: 2017

Thiết kế căn hộ 21 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Thiết kế: 2017

Thiết kế căn hộ 20 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Thiết kế: 2017

Thiết kế căn hộ 19

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tp. Hồ Chí Minh
Hoàn thành: 2016