Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Biệt thự

Thiết kế biệt thự 55 (Biệt thự Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 3
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 54 (Biệt thự Quận 8)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 8
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 53 (Biệt thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2015

Thiết kế Biệt thự 50 (Biệt thự Hoa Kỳ)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hoa Kỳ
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 47 (Biệt Thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Hoàn thành: 2015

Thiết kế Biệt thự 45 (Nhà Vườn Củ Chi)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Củ Chi
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 40 (Nhà Vườn Củ Chi)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Củ Chi
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 36 (Biệt thự Phú Nhuận)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Phú Nhuận
KTS chủ trì:
Trình Minh Sơn
Hoàn thành: 2015

Thiết kế biệt thự 34 (Biệt thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Xưởng Thiết Kế Số 1
Hoàn thành: 2014