Biệt thự

Thiết kế biệt thự 73 (Biệt Thự Hải Phòng)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hải Phòng
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Thị Hoài Thương
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 72 (Biệt Thự Bà Rịa)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bà Rịa
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất:
Trần Văn Ánh
Thiết kế: 2016

Thiết kế Biệt thự 71 (Biệt thự Thủ Đức)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Thủ Đức
KTS chủ trì:
Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế: 2016

Thiết kế Biệt thự 70 (Biệt thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 69 (Biệt thự Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Lê Văn Nam
Thiết kế nội thất: Trần Văn Ánh
Hoàn thành: 2016

Thiết kế Biệt thự 68 (Biệt thự Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Gò Vấp
KTS chủ trì:
Võ Thanh Nhật Vỹ Vương
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Khánh An
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 67 (Biệt thự Vũng Tàu)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu
KTS chủ trì:
Võ Hoàng Minh Chung
Thi công: Nội thất Không Gian Đẹp
Thiết kế: 2016

Thiết kế biệt thự 66 (Biệt thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành: 2016

Thiết kế biệt thự 65 (Biệt thự Đà Lạt)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Đà Lạt
KTS chủ trì:
Ths. KTS Đàm Hà Khánh
Thiết kế nội thất:
Nguyễn Hoàng Minh Bảo
Thi công: Xí nghiệp thi công 03
Hoàn thành: 2016