Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Biệt thự

Thiết kế biệt thự 90 (Biệt Thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Bình Dương
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 89 (Biệt thự Cần Thơ)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Thiết kế: 2017

Thiết kế văn phòng 88 (VP Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Bình
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP.HCM
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 87 (Biệt thự Gò Vấp)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Bình
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP.HCM

Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 86 (Biệt thự Bình Tân)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Thi công: XN Thi Công Số 05
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 85 (Biệt thự Long An)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Long An
KTS chủ trì: Võ Hoàng Minh Chung
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 84 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
KTS chủ trì: Tạ Nguyễn Huy Vinh
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 83 (Biệt thự Tân Bình)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Bình
KTS chủ trì: Nguyễn Vũ Anh Tuấn
Thiết kế: 2017

Thiết kế biệt thự 82 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Thiết kế: 2017