Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Biệt thự

Thiết kế biệt thự 101 (Biệt thự Tân Phú)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Phú - TP.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 100 (Biệt thự Tây Ninh)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tây Ninh
Thiết kế: 2018

BIỆT THỰ 99 (BIỆT THỰ GÒ VẤP)

Đơn vị thiết kếCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Văn Phòng Không Gian Đẹp Tân Bình,
Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, TP. HCM

Thiết kế: 2018


Thiết kế biệt thự 98 (Biệt thự Thủ Đức)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 97 (Biệt thự Tân Bình)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, Tp.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 96 (Biệt thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Quận 2, Tp.HCM
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 95 (Biệt thự Cần Thơ)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng: Cần Thơ
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 94 (Biệt thự Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Thiết kế nội thất: VP KGĐ Tân Phú
Thiết kế: 2018

Thiết kế biệt thự 93 (Nhà Đồng Nai)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Đồng Nai
Thiết kế: 2018