Thiết kế biệt thự 96 (Biệt thự Quận 2)

Đơn vị thiết kế: 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng:
Quận 2, Tp.HCM
Thiết kế:
2018

Dự án cùng nhóm