Thiết kế biệt thự 90 (Biệt Thự Bình Dương)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp

Văn phòng Không Gian Đẹp Tân Phú
Địa điểm xây dựng:
Bình Dương
Thiết kế:
2017

Dự án cùng nhóm