Thiết kế biệt thự 58 (Biệt thự vườn Bình Chánh)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Bình Chánh
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành:
2015

Dự án cùng nhóm