Thiết kế Biệt thự 50 (Biệt thự Hoa Kỳ)

Đơn vị thiết kế: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Hoa Kỳ
KTS chủ trì:
Nguyễn Hữu Thọ
Hoàn thành:
2015

Dự án cùng nhóm