BIỆT THỰ 123 (BÌNH CHÁNH)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Bình Chánh

Thời gian: 2019

Dự án cùng nhóm