BIỆT THỰ 122 (QUẬN 12)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Quận 12

Thời gian: 2019

 

Dự án cùng nhóm