BIỆT THỰ 121 (HỘI AN)

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Địa điểm xây dựng: Hội An

Thời gian: 2019

Dự án cùng nhóm