BIỆT THỰ 114 (PHÚ MỸ HƯNG)

Đơn vị thiết kế: Không Gian Đẹp

Chủ trì thiết kế:Ths KTS Đàm Hà Khánh
Địa điểm xây dựng: Q.7, Tp HCM

Thiết kế: 2019

Dự án cùng nhóm