Thi công xây dựng

Dự án KDL Nova Phù Sa tại Cồn Ấu Cần Thơ (15 căn bungalow)

Dự án KDL Nova Phù Sa tại Cồn Ấu Cần Thơ
Vị trí: Cần Thơ

Đơn vị thi công: Không Gian Đẹp

Dự án Vinhomes Golden River (30 căn biệt thự đơn lập - song lập)

Siêu dự án Vinhomes Golden River

Vị trí: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Không Gian Đẹp
Khởi công: Tháng 6/2016

Nhà phố 24 (Quận 11)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2015

Nhà phố 23 (Quận 10)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2014

Nhà phố 22 (Quận 10)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2014

Nhà phố 21 (Quận 9)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2015

Nhà phố 20 (Quận 8)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2014

Nhà phố 19 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2014

Nhà phố 18 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2014