Chào mừng bạn đến với Không Gian Đẹp!

Thi công xây dựng

Biệt thự 17 (Củ Chi)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Củ Chi, TP HCM
KTS chủ trì:
Xưởng Thiết kế 03
Hoàn thành: 2015

Biệt thự 16 (Bình Tân)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận Bình Tân, TP HCM
Thiết kế:
Xưởng thiết kế số 3
Hoàn thành: 2014

Biệt thự 15 (Vũng Tàu)

NGOẠI THẤT
Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Vũng Tàu, TP HCM
KTS chủ trì:
Xưởng thiết kế số 3
Hoàn thành: 2015

Biệt thự 13 (Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2, TP HCM
Hoàn thành: 2014

Biệt thự 12 (Bình Tân)

Đơn vị thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
TP HCM

Biệt thự 11 (Nha Trang)

Đơn vị thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
TP Nha Trang

Biệt thự 10 (Hồ Chí Minh)

Đơn vị thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
TP HCM

Biệt thự 09 (Quận 2)

Đơn vị thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: 
TP HCM

Biệt thự 08 (Tân Bình)

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Tân Bình
, TP HCM
KTS chủ trì: 
Trình Minh Sơn
Thiết kế nội thất: 
Hoàng Thị Hoài Thương
Hoàn thành: 2013