Thi công xây dựng

Công trình 06 (VP Không Gian Đẹp)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thành: 2014

Công trình 05

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty luật Phuoc & Partners
Tổng diện tích xây dựng: 1.320m2 (1 hầm, 1 trệt, 3 lầu, 1 mái)
Hoàn thành: 2014

Công trình 04

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Công trình 03

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp

Công trình 02 (Công Ty 24h)

Đơn vị thiết kế:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
TP HCM
Hoàn thành: 2013

Công trình 01 (Tìm Việc Nhanh - Quận 3)

Đơn vị thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng: Quận 3, TP HCM
Thiết kế: Xưởng Thiết kế số 3
Hoàn thành: 2013

Nhà phố 11

Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2016

Nhà phố 10

PHÒNG KHÁCH
Đơn vị thiết kế và thi công:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Hoàn thành: 2016

Nhà phố 09 (Quận 7)

Đơn vị thiết kế và thi công: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 7, TP HCM
Thiết kế:
Xưởng Thiết kế số 3
Hoàn thành: 2015