Nhà phố 34 (Nhà Quận 2)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 2, Tp Hồ Chí Minh
Hoàn thành:
2017

Dự án cùng nhóm