Nhà phố 33 (Nhà Quận 3)

Đơn vị thiết kế và thi công: 
Không Gian Đẹp
Địa điểm xây dựng:
Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Hoàn thành:
2017

Dự án cùng nhóm